Ψηφιακές εφαρμογές │ Συμβουλευτική │ Business Development  │ Αρχιτεκτονική

Num.

π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή   κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς.

Num.

Προσαρμγοή καινοτομίας

Ψηφιακές εφαρμογές Cloud
Ψηφιακές εφαρμογές Cloud

Εφαρμογές σε ιστοσελίδες, E-shop, κινητά, κλπ

press to zoom
Εικονικές περιηγήσεις
Εικονικές περιηγήσεις

Πολυμεσικές διαδραστικές εικονικές περιηγήσεις (virtual tour 360), Panorama, 3D video

press to zoom
Τεχνητή πραγματικότητα
Τεχνητή πραγματικότητα

Διαδραστική κίνηση σε περιβάλλον τεχνητής πραγματικότητας σε όλα τα ψηφιακά μέσα

press to zoom
Ψηφιακές εφαρμογές Cloud
Ψηφιακές εφαρμογές Cloud

Εφαρμογές σε ιστοσελίδες, E-shop, κινητά, κλπ

press to zoom
numpoint

Scroll down

Υπηρεσίες Numpoint

numpoint

Ψηφιακές Εφαρμογές

Συμβουλευτική

Business Development

Αρχιτεκτονική

Εφαρμογές Cloud, Σχεδιασμός ιστοσελίδων / ηλεκτρονικών καταστημάτων, Εικονικές περιηγήσεις, , Πολυμέσα, εκπαιδευτικά εργαλεία, e-learning, Τεχνητή πραγματικότητα, 3D video, CAD, Φωτορεαλισμός,Χωρική προσομοίωση,  Κίνηση, Γραφιστική

Προσαρμογή εφαρμογών Cloud σε επιχειρήσεις, Εκπαίδευση, Έρευνα, Ψηφιακές προσομοιώσεις,, Πληροφορική, Προώθηση

 

Ανάπτυξη εργασιών, Πωλήσεις, Σχεδιασμός στρατηγικής, Branding, Επικοινωνία

 

Σύλληψη, σχεδιασμός & προσομοίωση αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού & χωροταξικού χώρου, Διακόσμηση

numpoint

μ ε  γ ν ώ σ η,  ε μ π ε ι ρ ί α,

κ α ι ν ο τ ο μ ί α  &  α ξ ι ο π ι σ τ ί α

Η numpoint προσφέρει υψηλής ποιότητας ψηφιακές υπηρεσίες προσαρμοσμένες με έξυπνο τρόπο στις ανάγκες σας. Η υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία μας (σε Ελλάδα και εξωτερικό) τόσο σε θέματα σχεδιασμού και εφαρμογής ψηφιακών εφαρμογών, όσο και σε θέματα συμβουλευτικής και ανάπτυξης εργασιών, επιτρέπει μια αξιόπιστη πρόταση & λύση με γνώμονα τη καινοτομία, την επιχειρησιακή βιωσιμότητα και το όφελος σε όλα τα επίπεδα.

Παράδειγμα δημιουργίας εικονικού χώρου (δημιουργία εσωτερικού χώρου, 3D μοντέλων, φωτορεαλισμού), διαδραστικών μενού και εικονικής περιήγησης .

Η συγκεκριμένη μελέτη έχει δημιουργηθεί σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα:

- Περιβάλλον εικονικής περιήγησης στο διαδίκτυο WEB  (δείτε εδώ)

- Περιβάλλον εικονικής περιήγησης σε εικονική πραγματικότητα - VR - με τη χρήση ειδικών 3D γυαλιών (υπό δημοσίευση)

Virtual tour - VR

Εικονική περιήγηση

Δείτε  εδώ  άλλες προτάσεις εφαρμογών της numpoint

Προσαρμογή καινοτομίας

Num.

OR_room2.jpg
numpoint

Terra Thessalia's PGS

Οπτικοποίηση Συμμετοχικού συστήματος εγγύησης

numpoint

Σε περιβάλλον εφαρμογής κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή, κάθε πελάτης του ξενοδοχείου δύναται να ζήσει μια καινοτόμα ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία. Μέσω προσαρμοσμένου περιβάλλοντος διαδραστικής εικονικής περιήγησης σε  αντίστοιχους εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου, η καινοτομική εφαρμογή μας επιτρέπει στο πελάτη τη πολλαπλή ταυτόχρονη κράτηση όλων των προσφερόμενων εσωτερικών ή εξωτερικών υπηρεσιών του ξενοδοχείου.

 

Η υπηρεσία των κρατήσεων δύναται να είναι επί πληρωμή από τον πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, paypal ή άλλους τρόπους. Τα οφέλη για το ξενοδοχείο δύναται να είναι πολλαπλά (εισροές από κρατήσεις υπηρεσιών, προώθηση καινοτόμου προφίλ, marketing, αναγνώριση του χώρου, κλπ)

IBMS - Integrated Booking Management System

Προσαρμογή καινοτομίας

Num.

numpoint
 

Προσαρμογή καινοτομίας

Num.

dentro.JPG
 

Οπτικοποίηση του συμμετοχικού συστήματος εγγύησης του Terra Thessalia.

Στα πλαίσια υποτροφίας μεταδιδακτορικής έρευνας η οπτικοποίηση αφορά τις εγγυήσεις που παρέχει η σύμπραξη (cluster) Terra Thessalia. H οπτικοποίηση αφορά σε συνδυασμό διαδικτυακής πλατφόρμας, forum καταναλωτών, πολυμεσικών στοιχείων και διαδραστικής εικονικής περιήγησης 360

Δείτε  εδώ  άλλες προτάσεις εφαρμογών της numpoint

Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο  κ α ι ν ο τ ό μ ο  σ ύ σ τ η μ α

δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς  κ ρ α τ ή σ ε ω ν  υ π η ρ ε σ ι ώ ν

σ ε  ξ ε ν ο δ ο χ ε ι α κ έ ς  μ ο ν ά δ ε ς

Δείτε  εδώ  άλλες προτάσεις εφαρμογών της numpoint

 

GR    EN